Акция "21 грама"

Екологичната акция „21 грама злато” е част от планираните дейности, в рамките на национална информационна кампания „На пчелите с любов”, която се организира от Сдружение „Щипка” и „Национално Сдружение на Жените Пчелари”.

Това е стратегия, в която „бизнесът помага на бизнеса“. Целта е заведенията да взимат мед директно от български производители. По този начин ще се елиминират некачествените продукти и замърсяващите околната среда опаковки. Всеки може да се включи към акцията още сега. Тя има дългосрочен характер, а списък на последователите ще бъде постоянно актуализиран на официалната страница на кампанията.

Екологичната акция е за обединяване, за популяризиране и приемственост на добрия пример в един сравнително малък по мащаб проблем, който обаче има голямо значение, като цяло, по отношение на справянето с отпадъците. Данните сочат, че над 6 милиона туристи са посетили страната ни към ноември 2014 г. Ако към този брой прибавим и активните българи, които ежедневно посещават обекти от сектора „Хотелиерството и ресторантьорство”, ще получим един огромен по своя обем куп от изконсумирани продукти в на практика неразградими опаковки. Ключов момент е и повишаване на качеството на продуктите.

Вече има редица заведения в гр. София и в страната, които са избрали да предлагат на своите клиенти домашен мед в насипно състояние. Нашата цел е да покажем на потребителите, че това са „по-добрите заведения” и че всеки краен потребител, както и всеки собственик, трябва да бъде по-взискателен, когато става дума за неговото собствено благоденствие.

Акцията „21 грама злато”, като част от кампанията „На пчелите с любов”, следва да стане българска запазена марка за стремеж и желание от страна на сектора за справяне с малки, но значими проблеми, в сферата на екологията и управление на отпадъците. България е уникална по рода си страна, с изключително богато разнообразие от мед – вкус, текстура и съдържание на полезни вещества. Би било разхищение да не се ползваме от природните си богатства!

Акцията "21 грама злато" получи подкрепа от АСЕКОБ по проект "Прозрачност в управлението на отпадъците", финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“