Инициатива „Осинови си кошер!“

В последните години се забелязва трайна тенденция на намаляване на пчелните семейства в България, като само за последните 3 години броят им надхвърля 180 000. Това намаление на популацията представлява огромен проблем, имайки предвид тяхната основна роля в опрашването на всички растения и поддържането им на биологичното разнообразие в България. Изчезването им би довело до загубата на близо 80% от растителните храни, който човекът консумира.

Целта на инициативата е подпомагането на партньорството между социално отговорните компании и пчеларския сектор. Начинът е чрез осиновяване на пчелен кошер от страна на фирми-осиновителки да се подпомогне увеличаването на броя на пчелите и запазването им като вид. 

“Осиновяването*” протича по следния начин:

  1. При процеса на „осиновяване“ – фирмата „осиновител“ дарява (инвестира) средства в отглеждането на определен кошер. За целта тя осигурява еднократна парична сума, определена на база на средните годишни разходи по грижите на един кошер.
  2. Пчеларят, от своя страна, има възможността да се отблагодари на фирмата „осиновител“ чрез осигуряване на определено количество мед, произведено от „осиновения“ кошер.
  3. Фирмата „осиновител“ има право да поиска от пчеларя залепяне на фирмен стикер върху кошера си за да е видно, че кошерът е част от инициативата. CoShare също запазва правото си да постави свои стикер върху осиновените кошери.
  4. Фирмата „осиновител“ има право да поиска да посети кошера си, за да види неговото развитие.
  5. Осиновяването на кошер е дарителски акт от страна на социално отговорни фирми към българските пчелари. „Осиновяването“ включва предоставяне на необходимите финансови средства за поддръжката на кошерите (пчела-майка, храна за пчеличките, ново оборудване и др.) или за изцяло нови кошери с цел разрастване на пчелната популация. „Осиновителят“ получава малка част от произведения мед, възможност да посети осиновените кошери и да научи от пчеларите повече за отглеждането на пчели и добива на мед. Грижите за кошерите, разпределението на предоставените средства, както и продукцията, остават за пчеларите.
  6. Безвъзмездно предоставяне на финансови средства, еднократно и с цел подпомагане грижата на пчеларя за неговите пчелички.
  7. Под осиновяваме се разбира предоставянето на необходимите средства за поддръжката на един пчелен кошер за определен период от време.
  8. Подпомагането на пчелен кошер чрез осигуряването на необходимите средства за поддръжката му.

(*Важно за разбирането на процеса и от двете страни е да знаят, че думата „осиновяване“ не се използва в чистата си юридическа форма, а за улеснено определение на процеса. Собствеността върху кошерите няма да бъде прехвърляна-през целия процес кошерите си остават лична собственост на съответния пчелар, а фирмата-осиновител няма да получи права на собсвеност върху кошерите.)

По този начин всяка фирма или частно лице биха могли да станат част от решаването на проблема с изчезването на пчели. Разбира се, инициативата ни има и други измерения освен главната цел – да увеличим популацията на пчелите в България. От една страна подпомагаме също развитието на сектора, което има и социален аспект – откриване на работни места и въвличане на млади хора ентусиасти в този занаят. От друга, популяризираме ползите от консумацията на мед, който не случайно си е спечелил слава като „храна на боговете”.

Повече информация за проекта на адрес: http://cosharebee.com