Програма на семинар "Пчеларството в наши дни – нови предизвикателства и възможни решения"

Семинарът е част от дейностите по проекта “Пчеларството като алтернатива на безработицата и стабилна база за устойчиво развитие в трансграничния регион България-Сърбия”, изпълняван в партньорство между Регионален браншови пчеларски съюз гр. Монтана, Фондация „Съвременност“, гр. Ботевград, Пчеларско сдружение „Кованлък“, гр. Бела Паланка – Сърбия, финансиран от програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Сърбия.  Повече за дейностите и резултатите на проекта може да видите в тази статия.

Партньори  в организацията и провеждането на заключителния семинар са Сдружение за Биологично пчеларство и Фондация Credo Bonum, по линия на кампанията й „За пчелите и хората”.

Събитието ще се проведе от 25 до 26 ноември 2014 г. в хотел RIU Pravets Resort, гр. Правец.

Водещите теми на събитието са:

∙  Икономическо съживяване на пчеларството в трансграничния регион България – Сърбия

∙  Предизвикателствата пред пчеларството във времето на климатични промени и индустриално земеделие

∙  Рамка на съвместно съществуване и сътрудничество между фермери и пчелари в името на взаимното уважение и опазване на пчелите

∙   Ролята на младите в съвременното пчеларство и развитие на биологичното пчеларство.

Сред поканените лектори в семинара са: акад. Атанас Атанасов от Съвместен геномен център между СУ „Св. Климент Охридски” и Селскостопанската академия, акад. Миладин Шевърлич от Селскостопански факултет към Белградския университет, Борислав Сандов от Коалиция за климата, Живко Джамяров от Австрия Био Гаранти и други.

Пълната програма на семинара можете да намерите под тази статия.

Условия за участие:

Семинарът е отворен за участие от всеки, интересуващ се от темите в програмата. Лекциите и дискусиите в програмата на семинара са с вход свободен.

Изявилите желание да се включат в семинара покриват сами разноските за път, храна и настаняване в гр. Правец.

Важно! Необходима е предварителна регистрация за участие в семинара до 21.11.2014 

Формулярът за регистрация можете да намерите в секцията "Материали" под статията, както и на уебсайта на проекта: www.bgrsbee.eu.

Попълнените формуляри изпращайте по ел. поща: fondaciq_savremennost@abv.bg.

За допълнителна информация: Янка Александрова, Фондация „Съвременност”, 0887710744. 

 

Програма на семинар „Пчеларството в наши дни – нови предизвикателства и възможни решения”
25-26 ноември 2014 г., хотел RIU Pravets Resort

 

25 ноември, вторник

8:30 – 9:30 – Регистрация

09:30 – 10:00 - Откриване на семинара
Встъпителни думи от г-н Красимир Живков – Заместник министър, Министeрство на околната среда и водите на Република България
Встъпителни думи от г-жа Иванка Багдатова-Мизова - Заместник-изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“, с ресори Селскостопански пазарни механизми, Оперативна програма „Рибарство и аквакултури“ и програма САПАРД
Приветствено слово от г-жа Мария Габриел, евродепутат, ръководител на българската делегация в ЕНП, зам.-председател на Групата на ЕНП в Европейски парламент

10:00 – 10:30 – Представяне на резултатите от проекта „Пчеларството като алтернатива на безработицата и стабилна база за устойчиво развитие в трансграничния регион България-Сърбия” - Петко Симеонов, ръководител на проекта

10:30 – 11: 00 – Представяне на съвместна Маркетингова стратегия за популяризиране на меда и пчелните продукти от трансграничния район България-Сърбия – д-р Цветелина Стоянова, Маркет Линкс ООД
Модератор: Димо Димов, Сдружение за биологично пчеларство

11:00 – 11:30 – Кафе пауза

11:30 – 12:30 – Панел 1. „Предизвикателствата на пчеларството във времето на климатични промени и индустриално земеделие”
„Климатичните промени и пчеларството” - доц. Ивелин Панчев, Съвместен геномен център между Софийски университет „Св. Климент Охридски” и Селскостопанската академия
"Развитие на пчеларството в Западна Стара планина, в контекста на измененията на климата и земеделските практики" - Борислав Сандов, Коалиция за климата
Модератор: Галина Димитрова-Димова, кампания „За пчелите и хората”

12:30 – 13:00 – Презентации към панел 1:
Представяне на проучването на кампанията „За пчелите и хората” за повишената смъртност на пчелни семейства в България – Пламен Димов, кампания „За пчелите и хората”
„Предизвикателствата пред съвременното пчеларство – индустриално земеделие и промяна в климата. Рискове и възможни решения“ - презентация на Христо Панчев, докторант Софийски университет „Св. Климент Охридски”

13:00 – 13:30 – Дискусия по темата на панел 1

13:30 – 14:30 – Обяд

14:30 – 15:30 – Панел 2. „Пчеларството като алтернатива на безработицата и стабилна база за устойчиво развитие”
„В търсене на най-добрата пчела” – резултати от един мащабен експеримент - доц. Пламен Петров, Аграрен университет, Пловдив
„Добри пчеларски практики“ – проф. Небойша Недич, Селскостопански факултет, Белградски университет, Сърбия
Модератор: акад. Миладин Шеварлич, Селскостопански факултет, Белградски университет

15:30 – 16:00 – Кафе пауза

16:00 – 16:30 – Презентации по темите на панел 2
„Съвместно съществуване между пчелари и земеделци“ – д-р Мария Николич, Селскостопаниски факултет, Белградски университет
Представяне на възможностите за подпомагане на пчеларството по Националната програма по пчеларство за тригодишният период 2014-2016, прием 2015 – ДФ „Земеделие“

16:30 – 17:30 – Дискусия по темите и обобщение от деня

18:00 – 20:00 – Допълнителна програма –Посещение на Исторически музей, Правец и дегустация на мед от местни пчелари

20:00 – 22:00 – Официална вечеря

26 ноември, сряда

9:00 – 9:30 – Регистрация

9:30 – 10:30 – Панел 3. „Ролята на младите в съвременното пчеларство и развитие на биологичното пчеларство”
„Младите в пчеларството и биологичното пчеларство – опитът на Сърбия” – акад. Миладин Шеварлич, Селскостопански факултет, Белградски университет, Сърбия
„Ролята на младите в българското пчеларство“ – Петко Симеонов, Сдружение за биологично пчеларство
Модератор: Димо Димов, Сдружение за биологично пчеларство

10:30 – 11:00 – Кафе пауза

11:00 – 12:00 – Презентации по темата на панел 3
I have a bee - Петър Петров, Стефан Златев и Трифон Михайлов, екип от млади ентусиасти, упражняващи устойчиво пчеларство
Възможност за развитие на биологично пчеларство в трансграничния регион България - Сърбия“ - Австрия Био Гаранти, сертифицираща организация

12:00 – 13:00 – Заключителна част на семинара, резюме на дискусиите

Материали

Формуляр за регистрация в семинара „Пчеларството в наши дни – нови предизвикателства и възможни решения” 0.06 MB ( .DOC ) Свали