Семинар на тема „Пчеларството в наши дни – нови предизвикателства и възможни решения”

Семинар на тема „Пчеларството в наши дни – нови предизвикателства и възможни решения”
25-26 ноември 2014 г., хотел RIU Pravets Resort

Проектът “Пчеларството като алтернатива на безработицата и стабилна база за устойчиво развитие в трансграничния регион България-Сърбия”, №2007CB16IPO006-2011-2-96, изпълняван в партньорство между Областен браншови пчеларски съюз гр. Монтана, Фондация „Съвременност“, гр. Ботевград, Пчеларско сдружение „Кованлък“, гр. Бела Паланка – Сърбия, финансиран от програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Сърбия, е вече в своята финална фаза. Обобщаващ акцент на резултатите, постиженията по проекта и намеренията за бъдещо развитие и устойчивост е предстоящият заключителен семинар „Пчеларството в наши дни – нови предизвикателства и възможни решения”.


Семинарът е насочен към основните проблеми на пчеларството в наши дни и ще се фокусира върху взаимовръзката на пчелите и земеделието. Засегнати са теми като сътрудничеството между земеделци и пчелари във връзка с намаляващата пчелна популация и важната роля на пчелите за опрашване на земеделските култури.


Целта е да бъдат събрани на едно място специалисти от различни области, за да дадат те своето становище по набелязаните проблеми.

Основните теми на семинара са:
• Икономическо съживяване на пчеларството в трансграничния регион България – Сърбия
• Предизвикателствата пред пчеларството във времето на климатични промени и индустриално земеделие
• Рамка на съвместно съществуване и сътрудничество между фермери и пчелари в името на взаимното уважение и опазване на пчелите
• Ролята на младите в съвременното пчеларство и развитие на биологичното пчеларство

Подкрепящи идеята и партньори в организацията и провеждането на заключителния семинар са Сдружение за Биологично пчеларство и Фондация Credo Bonum, по линия на кампанията й „За пчелите и хората”.

Събитието ще се проведе на 25 и 26 ноември 2014 г. в хотел RIU Pravets Resort, гр. Правец.

Пълната програма на семинара може да бъде видяна ТУК.

Условия за участие:

Семинарът е отворен за участие от всеки, интересуващ се от темите в програмата. Лекциите и дискусиите в програмата на семинара са с вход свободен.
Изявилите желание да се включат в семинара покриват сами разноските за път, храна и настаняване в гр. Правец.


Необходима е предварителна регистрация за участие в семинара до 17.11.2014 г.

Формулярът за регистрация можете да намерите на уебсайта на проекта: www.bgrsbee.eu или в секцията "Материали" под статията.


Попълнените формуляри изпращайте по ел. поща: fondaciq_savremennost@abv.bg.

Материали

Формуляр за регистрация в семинара 0.06 MB ( .DOC ) Свали